صندلی میز نقشه کشی و میز نور

صندلی آزمایشگاهی تابوره مناسب برای استفاده در کارگاه های آموزشی، صندلی برای میز نور و میز نقشه کشی، ساخته شده در طرح های متنوع با کیفیت بالا و مواد اولیه درجه یک، دارای انواع جک دار و ساده 
صندلی میز نقشه کشی
صندلی میز نور طراحی و معماری
صندلی تابوره آزمایشگاهی