مرکز فروش محصولات شیدکو در تهران

تخته وایت برد مغناطیسی قاب سه و نیم

 

ردیفابعاد وایت برد مغناطیسی کلاسیک شیدکوابعاد وایت برد مغناطیسی کلاسیک شیدکو
160 × 90 سانتیمتر7,700,000 ریال
280 × 100 سانتیمتر9,500,000 ریال
390 × 120 سانتیمتر12,000,000 ریال
4100 × 150 سانتیمتر15,950,000 ریال
5100 × 180 سانتیمتر18,900,000 ریال
6200 × 100 سانتیمتر19,950,000 ریال
7220 × 122 سانتیمتر24,500,000 ریال
8250 × 122 سانتیمتر26,800,000 ریال

 

تمیز کردن تخته وایت برد های قدیمی و غیر قابل استفاده

 تذکر: موارد زیر برای تخته وایت بردهای قدیمی و دارای لکه های خشک شده است. ابتدا بخش کوچکی از تخته وایت برد را برای تمیز کردن انتخاب کنید و اگر نتیجه مطلوب بود بقیه سطح تخته وایت برد را تمیز کنید.

شما می توانید نوشته ها و رنگ های خشک شده بر روی تخته وایت بردهای قدیمی را با استفاده از مواد موجود در خانه پاک کنید. خیلی مواد و محصولات ساده که در خانه هستند می توانند لکه های سرسخت بر روی تخته وایت بردهای قدیمی شما را تمیز کنند.

تمیز کردن تخته پاکن

تخته پاکن ها بعد از مدتی استفاده مقدار زیادی جوهر در خود جمع کرده که باعث خشک شدن سطح آنها شده و قابلیت پاک کنندگی آنها کم می شود. همچنین جوهر جمع شده بر روی سطح تخته پاک کن باعث آسیب رساندن به سطح تخته وایت برد شده و حتی جوهر جمع شده بر روی تخته پاک کن بر روی سطح تخته وایت برد ایجاد لکه می کند.

با روش زیر می توانید تخته پاکن های کثیف و غیر قابل استفاده را تمیز کرد و مجدد مورد استفاد قرار داد و از خرید تخته پاکن جدید جلوگیری نمود.