تجهیزات مدارس - میز و نیمکت مدرسه

انواع میز و نیمکت های فایبرگلاس، نیمکت MDF، نیمکت سه نفره، نیمکت دو نفره، نیمکت یکنفره