صندلی دانشجویی سه نفره با به کارگیری اسکلت و پروفیل ضخیم و مقاوم در برابر هر نوع فشار در طراحی صندلی ها و طراحی دو عدد رابط پروفیل قوی بین پایه ها جهت جلوگیری از تنش و لق خوردن پایه ها _ طراحی جایگاه نگهداری کیف و تجهیزات در زیر نشیمنگاهبا لوله های شکیل و ضخیم و اتصال آنها به بدنه _طراحی پروفیل بیضی اختصاصی در پایه ها جهت استحکام و طراحی درپوش جهت زیبا سازی و همچنین طراحی دو عدد خم قوسی شکل 1 ـ در مرکز نشیمنگاه 2 ـ در پشت زانو ها جهت آسایش تکیه گاه کمر و زانو ـ با کفی و پشتی بسیار مستحکم _ طراحی مطابق استانداردهای ارگونومی جهت آسایش _ طراحی دسته متحرک ضخیم با تحمل وزن بیش از 150 کیلوگرم _ با گارانتی سه ساله